Logo spoločnosti G-PACK, s.r.o.

Odkaz na domovskú stránku | Odkaz na e-mailovú adresu | Mapa webového sídla  

   O NÁS       PRODUKTY       CENNÍK       KONTAKT   
Baliace stroje
Obalové materiály
Tlačiarne etikiet
Váhy

 Domov   Produkty   Baliace stroje   Stroje na balenie do misiek 


Stroje na balenie do misiekEasytech

Základný typ baliaceho stroja s ručným systémom zvárania a priečnym orezom fólie za miskou (presah fólie cez bočné strany misky je daný šírkou fólie) Určený pre balenie výrobkov do misiek pretiahnutím a privarením fólie, zaisťujúci ochranu pri manipulácii a ekonomické uskladnenie výrobkov.

Vybavenie stroja:
Základová doska pre vkladanie misiek
Elektrická teflonová zváracia doska a priečny odrez fólie
Držiak fólie so systémom vedenia
Elektronický systém kontroly teploty a času zvárania podľa nastavených hodnôt
Stroj je vyrobený v nerezovom vyhotovení v súlade s CE (elektroinštalácie, bezpečnostné prvky)
Jednoduchá obsluha
Zariadenie vyžaduje minimálnu údržbu

Postup balenia:
Založenie naplnených misiek do zakladacej dosky
Ručné natiahnutie fólie cez misky
Uzatvorením vika sa miska zavarí a vykoná sa priečny odrez fólie
Po zdvihnutí vika nasleduje ručné vybratie misiek

Technické parametre:

Max. rozmer balenej misky

200 x 290 mm

Max. hĺbka misky

180 mm

Výkon stroja

2 – 4 cykly/min
(podľa schopnosti obsluhy a počtu misiek)

Pripojenie

230 V – 50 Hz

Príkon stroja

0,7 kW

Max. priemer a šírka fólie

180 x 230 mm

Hmotnosť stroja

17,1 kg

Rozmery stroja

290 x 480 x 355 mm


Príslušenstvo:

Základová doska pre 1 dvojkomorovú JM misku 255x160mm

Základová doska pre 1 jednokomorovú JJ misku 255x160mm

Základová doska pre 2 jednokomorové GM misky 164,5x118,5 mm

Základová doska pre 2 jednokomorové PM misky 187x137mm

Základová doska pre 2 jednokomorové CLTP misky 137x 96 mm
Easytech 2

Základný typ baliaceho stroja s ručným systémom zvárania a priečnym orezom fólie za miskou (presah fólie cez bočné strany misky je daný šírkou fólie) Určený pre balenie výrobkov do misiek pretiahnutím a privarením fólie, zaisťujúci ochranu pri manipulácii a ekonomické uskladnenie výrobkov.

Vybavenie stroja:
Základová doska pre vkladanie misiek spracovaná pre daný typ misky
Poteflonovaná vrchná vyhrievacia doska.
Termoregulátor pre presné nastavenie teploty
Držiak fólie so systémom vedenia
Nôž pre priečny odrez fólie za miskou
Elektronický systém kontroly teploty a času zvárania podľa nastavených hodnôt
Stroj je vyrobený v nerezovom vyhotovení v súlade s CE (elektroinštalácie, bezpečnostné prvky)
Jednoduchá obsluha
Zariadenie vyžaduje minimálnu údržbu

Postup balenia:
Založenie naplnených misiek do zakladacej dosky
Ručné natiahnutie fólie cez misky
Uzatvorením vika sa miska zavarí a vykoná sa priečny odrez fólie
Po zdvihnutí vika nasleduje ručné vybratie misiek

Technické parametre:

Max. rozmer balenej misky

265 x 325 mm

Max. hĺbka misky

130 mm

Výkon stroja

2 – 4 cykly/min
(podľa schopnosti obsluhy a počtu misiek)

Pripojenie

230 V – 50 Hz

Príkon stroja

0,7 kW

Max. priemer a šírka fólie

220 x 270 mm

Hmotnosť stroja

24,8 kg

Rozmery stroja

350 x 600 x 420 mm


Príslušenstvo:

Základová doska pre 2 dvojkomorové JM misky 255x160mm

Základová doska pre 2 jednokomorové JJ misky 255x160mm

Základová doska pre 2 jednokomorové GM misky 164,5x118,5 mm
Sealtech I

Jednoduchý typ baliaceho stroja s elektricky ovládaným systémom zvárania a priečnym orezom fólie za miskou (presah fólie cez bočné strany misky je daný šírkou fólie)
Stroj nie je vybavený vákuovou pumpou ani systémom dávkovania inertného plynu
Určený pre balenie výrobkov do misiek prekrytím a zazváraním fólie, zaisťujúci ochranu pri manipulácií a ekonomickom uskladnení výrobkov

Vybavenie stroja:
Zakladacia doska pre vkladanie misiek Vrchná poteflonová zváracia doska a nôž pre priečny orez fólie za miskou Držiak fólie so systémom vedenia Elektronický systém kontroly teploty a času zvárania podľa nastavených hodnôt s vizuálnou signalizáciou ukončenia baliaceho cyklu Stroj je vyrobený v nerez. prevedení v súlade s normami Európskeho spoločenstva (elektroinštalácia, bezpečnostné prvky) Jednoduchá obsluha Zariadenie vyžaduje minimálnu údržbu

Postup balenia:
Založenie naplnených misiek do zakladacej dosky
Ručné zasunutie zakladacej dosky obsluhou do stroja, pri čom sa fólia previnie cez misky
Zasunutím zakladacej dosky sa spustí zvárací a orezávací cyklus stroja podľa nastavených parametrov
Nasleduje ručné vysunutie zakladacej dosky a vybranie misiek

Technické parametre:

Max. rozmer balenej misky

280 x 230 mm

Max. hĺbka misky

100 mm

Výkon stroja

2 – 6 cyklov/min
(podľa schopnosti obsluhy a počtu misiek)

Napájanie

230 V – 50 Hz

Príkon stroja

0,8 kW

Max. priemer a šírka fólie

350 x 230 mm

Hmotnosť stroja

30,0 kg

Rozmery stroja

315 x 450 x 390 mm


Príslušenstvo:

Zakladacia doska pre 1 jednokomorovú misku

Zakladacia doska pre 1 dvojkomorovú misku JM (255 x 160mm)

Zakladacia doska pre 1 dvojkomorovú misku JJ (255 x 160mm)

Zakladacia doska pre 2 jednokomorové misky GM (164,5 x 118,5mm)

Zakladacia doska pre 2 jednokomorové misky (max. 187 x 137mm)

Zakladacia doska pre 2 jednokomorové misky CLTP (137x96mm)

Zaklada doska pre 3 sedvičové misky (181 x 82 x 83 mm)
Sealtech II

Jednoduchý typ baliaceho stroja s elektricky ovládaným systémom zvárania a priečnym orezom fólie za miskou (presah fólie cez bočné strany misky je daný šírkou fólie)
Stroj nie je vybavený vákuovou pumpou ani systémom dávkovania inertného plynu
Určený pre balenie výrobkov do misiek prekrytím a zazváraním fólie, zaisťujúci ochranu pri manipulácií a ekonomickom uskladnení výrobkov

Vybavenie stroja:
Základová doska spracovaná presne pre daný typ misky
Držiak fólie so systémom vedenia
Termoregulátor pre presné nastavenie teploty
Potenciometer umožňujúci presné nastavenie času zvárania
Vizuálna signalizácia konca baliaceho cyklu
Motor zaisťujúci pohyb vyhrievanej poteflónovanej dosky a i tlaku potrebného pre zavarenie misiek
Nôž pre priečny odrez fólie na prednej strane misky
Stroj je vyrobený v nerezovom vyhotovení v súlade s CE (elektroinštalácia, bezpečnostné prvky)
Jednoduchá obsluha
Zariadenie vyžaduje minimálnu údržbu

Postup balenia:
Založenie naplnených misiek do zakladacej dosky
Ručné zasunutie zakladacej dosky obsluhou do stroja, pri čom sa fólia previnie cez misky
Zasunutím zakladacej dosky sa spustí zvárací a orezávací cyklus stroja podľa nastavených parametrov
Nasleduje ručné vysunutie zakladacej dosky a vybranie misiek

Technické parametre:

Max. rozmer balenej misky

330 x 280 mm

Max. hĺbka misky

100 mm

Výkon stroja

2 – 6 cyklov/min
(podľa schopnosti obsluhy a počtu misiek)

Napájanie

230 V – 50 Hz

Príkon stroja

0,8 kW

Max. priemer a šírka fólie

350 x 380 mm

Hmotnosť stroja

40,0 kg

Rozmery stroja

415 x 470 x 410 mm


Príslušenstvo:

Zakladacia doska pre 2 dvojkomorové misky JM 255 x 160 mm

Zakladacia doska pre 2 jednokomorové misky JJ 255 x 160 mm

Zakladacia doska pre 2 jednokomorové GM misky 164,5 x 118,5 mm

Zakladacia doska pre 1 jednokomorovú misku GN1 325 x 265 mm

Zakladacia doska pre 4 jednokomorové misky CLTP 500
Sealtech III

Je určený pre balenie potravinárskych výrobkov (najmä hotových jedál, polievok a šalátov) do misiek privarením vrchnej fólie, ktorá ich v miske hermeticky uzatvorí.
Jednoduchý typ baliaceho stroja s motorizovaným prítlakom a priečnym orezem fólie za miskou (presah fólie cez bočné strany misky je danný šírkou fólie).
Je určený pro balenie výrobkov do misiek privarením vrchnej fólie, zajisťujúcim ochranu přr manipulácii a ekonomické uskladnenie výrobkov.
Tento typ stroja je najväčším strojom vo svojej triede, umožňuje dosahovať nie len vysokého výkonu balenia, ale zároveň aj výbornej kvality zavarenie.
Tento stroj ponúka jedinečný pomer kvality, ceny a výkonu.

Vybavenie stroja:
Základová doska spracovaná presne pre daný typ misky
Držiak fólie so systémom vedenia
Termoregulátor pre presné nastavenie teploty
Potenciometer umožňujúci presné nastavenie času zvárania
Vizuálna signalizácia konca baliaceho cyklu
Motor zaisťujúci pohyb vyhrievanej poteflónovanej dosky a i tlaku potrebného pre zavarenie misiek
Nôž pre priečny odrez fólie na prednej strane misky
Stroj je vyrobený v nerezovom vyhotovení v súlade s CE (elektroinštalácia, bezpečnostné prvky)
Jednoduchá obsluha
Zariadenie vyžaduje minimálnu údržbu

Postup balenia:
Založenie naplnených misiek do zakladacej dosky
Ručné zasunutie zakladacej dosky obsluhou do stroja, pri čom sa fólia previnie cez misky
Zasunutím zakladacej dosky sa spustí zvárací a orezávací cyklus stroja podľa nastavených parametrov
Nasleduje ručné vysunutie zakladacej dosky a vybranie misiek

Technické parametre:

Max. rozmer balenej misky

380 x 280 mm

Max. hĺbka misky

950 mm

Výkon stroja

2 – 6 cyklov/min
(podľa schopnosti obsluhy a počtu misiek)

Napájanie

230 V – 50 Hz

Príkon stroja

1,8 kW

Max. priemer a šírka fólie

200 x 390 mm

Hmotnosť stroja

40,0 kg

Rozmery stroja

475 x 550 x 450 mm


Príslušenstvo:

Zakladacia doska pre 2 dvojkomorové misky JM 255 x 160 mm

Zakladacia doska pre 2 jednokomorové misky JJ 255 x 160 mm

Zakladacia doska pre 2 jednokomorové misky MM

Zakladacia doska pre 4 jednokomorové GM misky 164,5 x 118,5 mm

Zakladacia doska pre 1 jednokomorovú misku GN1 325 x 265 mm

Zakladacia doska pre 4 jednokomorové misky CLTP 500

Zakladacia doska pre 2 dvojkomorové misky MM/2 227x178 mm

Zakladacia doska pre 2 trojkomorové misky MM/3 277x178 mm
Reseal 32

Jednoduchý typ baliaceho stroja s elektricky ovládaným systémom zvárania a priečnym orezom fólie za miskou (presah fólie cez bočnú strany misky je daný šírkou fólie).
Stroj nie je vybavený vákuovou pumpou ani možnosťou pridania modifikovanej atmosféry pre predĺženie trvanlivosti balených výrobkov.
Je určený pre balenie výrobkov do misiek pretiahnutím a privarením fólie, zaisťujúci ochranu pri manipulácii a ekonomické uskladnenie výrobkov.
Tento typ stroja je svojou veľkosťou veľmi univerzálny a umožňuje baliť veľmi rozmerné misky (gastro balenia) tak aj dosahovať podobný výkon ako stroje vyššej triedy.
Jedinečný pomer kvality, ceny a výkonu.


Vybavenie stroja:
Základová doska pre vkladanie misiek
Elektrická teflonová zváracia doska a priečny orez fólie
Držiak fólie so systémom vedenia
Elektronický systém kontroly teploty a času zvárania podľa nastavených hodnôt
Stroj je vyrobený v nerezovom vyhotovení a celkom v súlade s normami CE (elektroinštalácia, bezpečnostné prvky)
Jednoduchá obsluha
Zariadenie vyžaduje minimálnu údržbu

Postup balenia:
Založenie naplnených misiek do zakladacej dosky
Ručné zasunutie základovej dosky obsluhou do stroja, pričom sa fólia previnie cez misky
Zasunutím základovej dosky sa spustí zvárací a orezávací cyklus stroja podľa nastavených parametrov
Nasleduje ručné vysunutie základovej dosky a vyberú sa zavarené misky

Technické parametre:

Max. rozmer balenej misky

380 x 280 mm

Max. hĺbka misky

100 mm

Výkon stroja

2 – 6 cyklov/min
(podľa schopnosti obsluhy a počtu misiek)

Napájanie

230 V – 50 Hz

Príkon stroja

1,6 kW

Max. priemer a šírka fólie

200 x 480 mm

Hmotnosť stroja

40,0 kg

Rozmery stroja

465 x 470 x 410 mm


Príslušenstvo:

Základová doska pre 1 jednokomorovou misku

Základová doska pre 2 jednokomorové misky MM (227x178mm)

Základová doska pre 2 dvojkomorové JM (255 x 160 mm)

Základová doska pre 3 jednokomorové misky

Základová doska pre 4 jednokomorové PM (187 x 137 mm)
  © NOSTRUM Technologies, s.r.o.